Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainconsistency inconsistency
Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
mała, stac Cię na więcej.
po prostu za miłość nikt nie powinien płacić płaczem.
— 11.11.2019
Reposted byanotherwaytodiesmilemorechrrescohereyesbezimienna23

April 09 2018

Czasem myślę 
wiesz kochanie, 
może ty ze mną razem znikniesz?
Im jest trudniej, ciężej, jestem bliżej 
i tylko twój uśmiech, pcha mnie do przodu.
I znów myślę.
Reposted bycytatyirbjarbirbgregorczykmakrewszyderabezkonserwantowtoffifeeapatycznamesoutepyotrusfeelfreeiwannabeyourimbirimbirohmydeerzakladnikdiablazakladnikdiabla

November 11 2019

O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainconsistency inconsistency
Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
mała, stac Cię na więcej.
po prostu za miłość nikt nie powinien płacić płaczem.
— 11.11.2019
Reposted byanotherwaytodiesmilemorechrrescohereyesbezimienna23
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainconsistency inconsistency
Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
mała, stac Cię na więcej.
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainconsistency inconsistency
Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainconsistency inconsistency
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl