Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2018

Odbij, gdzie indziej szukaj miłości. Nie wiem ile miałaś zaległości ale dalej na baletach gościsz, to Twoja wola.
Mówi mi, że jestem diabłem ale woła Boga zawsze jak dochodzi.
Reposted bycytatynotperfectgirlgingerowaapiehussistermorphinelittleburnbansheDangerousHopehasandraultrafioletowakomplikacjawiolusmojachorawyobrazniaWhiteGirlbelieve17kwiatpomaranczytruskawkowepolesokodoope

January 05 2018

7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viaMisqa Misqa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMisqa Misqa
9880 9015 500
Reposted fromdivi divi viaMisqa Misqa
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
Wyłącznie o Tobie myślę po przebudzeniu. Wyłącznie Ciebie chcę widzieć na koniec dnia. Wyłącznie Ty mi się śnisz. Wyłącznie Ciebie chcę całować. Wyłącznie z Tobą chcę marzyć. Wyłącznie dzięki Tobie chcę się śmiać. Wyłącznie z Tobą chcę chodzić na mecze. Wyłącznie Twoje oczy chcę oglądać co dnia. Wyłącznie z Tobą chcę delektować się kawą. Wyłącznie z Tobą chcę tańczyć walca. Wyłącznie z Tobą chcę żyć. Wyłącznie Ty.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
6512 5bda
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viazupelnie zupelnie

January 02 2018

Poznałam Cię wiesz? Zobaczyłam w Tobie sens wielu lat czekania, ujrzałam w końcu te dłonie, usta i oczy, które wypatrywałam gdzieś ciągle w tłumie. Wiem, że to Ty. Istniejesz. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan

December 31 2017

Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 29 2017

"Dlaczego tylko ty możesz robić co zechcesz?"
Bo poza tobą mam jeszcze przyjaciół, Ty swoich olałaś jak żyło się pięknie.
Reposted bycytatylottibluebellinertebanshetrampkowasiostrylittlewhiteliesinmybetterworldseaweedjoannemrusalkadmiralmywordnergoAinsworthCasssatyraSkydelanohmydeeravieesokozupamarzenqqqqqqevlyn

December 28 2017

Reposted fromkamdz kamdz viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
6051 058c 500
Reposted fromdivi divi viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
9874 d6c6

December 27 2017

2165 47ce 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viadualistycznie dualistycznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl