Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

Pamiętam
to jedno spojrzenie
i tą pewność
że już nikt inny
tylko Ty.
Reposted fromlovvie lovvie viaohhmarigold ohhmarigold
7583 287d 500
Reposted frompiehus piehus viacolorful colorful

February 06 2018

February 03 2018

5484 f2bd 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viazupelnie zupelnie

January 27 2018

4908 d7c4 500
Reposted fromtfu tfu viakatastrofo katastrofo
Dlatego trzeba być po prostu sobą. Pierdolić to, że nazwą Cię wariatem. Życie mamy jedno, nie ma więc sensu przejmować się ludźmi, którzy wygłaszają opinie. Żyjmy po swojemu, dla siebie, w miarę możliwości z dala od wścibskich oczu i wszystkich którzy odbierają nam energię.
— Paweł Osiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera

January 23 2018

Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viachemiczna chemiczna
3477 2d59 500
Reposted fromtfu tfu
2016 1f20 500
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viachemiczna chemiczna
1548 fc4d 500
Reposted fromdaria490 daria490 vianiskowo niskowo
4073 624a 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
7952 241a
Reposted fromdeviate deviate viadualistycznie dualistycznie

January 22 2018

Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
1964 7367

January 19 2018

A naprawdę nie kochasz tu pierwszy raz
Tylko ostatni
Znów
Czujemy ciarki.
Reposted byoutoflovelittlewhiteliescytatyirbjarbirbavieewiksodnowapinkcacaoostaystrongangie
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE.
— raspberryyy.soup.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viazupelnie zupelnie

January 17 2018

Bo pięknie jest żyć, pięknie jest latać. Pięknie jest po chmurach skakać. Pięknie czuć nad miarę, w dzikim zachwycie brać w ręce gwiazdy.

January 16 2018

Kocham i tęsknię.
— happysad "Lęki i fobie"

January 15 2018

Świadomość, że wciąż masz przed sobą możliwości, to luksus.
— Jojo Moyes
Reposted frommessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl