Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

1838 041f
3643 f9fe 430
Reposted fromdivi divi viajaggal jaggal
3257 639c 430
Reposted fromTeardrops Teardrops viajaggal jaggal
Chyba potrzebuje Ciebie, tylko chcę zapytać.. Wiem że dzisiaj ze mną jesteś i doceniam wszystko. Lecz mam powód żeby myśleć, że nie będziesz jutro. Jak się człowiek raz zawiedzie to żyje pod presją. Zresztą sam powiedz, będziesz ze mną, kotku?
Reposted bycytatycomatosegirlirbjarbirbkinkaanotherwaytodiecitiesofnightpannaniczyjaZiomeczek

November 23 2017

Pogubiłeś się 
Mnie zgubiłeś też
I za rękę już nie trzymasz
Kiedy nie mam sił by dalej iść
Ciebie nie ma..
Reposted bycytatyarcennayantaradancingwithaghostNatalcynkairbjarbirbkateistruepunkahontazbrianmaymyumessinheadguerrieravouk
I tylko jedna wielka prośba, nie mów o miłości. Niczego nie psuj, niczego nie chcij, o nic nie pytaj. Znów zasypiamy razem, rano mnie nie będzie.
Reposted bycytatyfridays-karmaoutoflovejaggalswiatblondynkiarcenwaflovaRozanopalcaJutrzenkairbjarbirbrusalkadmiralirbjarbirbBetterDaysshineinkateistrueszyderaeequine
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
6329 fe53 430
N.
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Tyle było rzeczy do omówienia, że oboje zamilkli.
— Tove Jansson
- W porządku? - Nie. W porządku jest bardzo daleko stąd.
— Piotr Adamczyk
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— (via zero-powagi)
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromlaserpony laserpony viazdjeciahuja zdjeciahuja
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl